LAKMUS d.o.o Sv. Ivan 3/2 52420 Buzet +385 52 663 370 +385 91 5283 369 lakmus-buzet@pu.t-­com.hr

  • CRO
  • LAKMUS d.o.o
  • LAKMUS d.o.o
  • LAKMUS d.o.o

Tvrtka Lakmus d.o.o. utemeljena je 1992. godine, sa sjedištem u Buzetu. Od samog po?etka poslovanja specijalizirali smo se za obavljanje sljede?ih djelatnosti:

divPromet kemijskih sredstava koje se koriste u industriji, vodoopskrbi i obradi otpadnih voda, ugostiteljstvu i hotelijerstvu;
divPromet profesionalnih sredstava za pranje, ?iš?enje i dezinfekciju u industriji, zdravstvu i hotelijerstvu te ?iš?enje i održavanje vozila i plovila;
divPromet, montaža i održavanje opreme za pra?enje i održavanje kvalitete vode u vodoopskrbi, zdravstvu i hotelijerstvu (bazenska i welness tehnika, ljekovite kupke);
divPromet laboratorijskim ure?ajima, opremom i laboratorijskim materijalom; opremanje laboratorija;
divIzgradnja bazena
divServis i održavanje bazenske tehnike
 
Za sve navedene djelatnosti posjedujemo potrebne dozvole i propisana odobrenja nadležnih upravnih tijela. Isto tako, za sve artikle iz naše ponude, posjedujemo urednu dokumentaciju sukladno nacionalnim i me?unarodnim propisima.
Svoju djelatnost obavljamo u poslovnim prostorima koji su projektirani, izvedeni i opremljeni za obavljanje poslova prometa opasnih tvari.

Danas Lakmus d.o.o. u RH zapošljava 10 radnika. Više od polovice ukupnog broja zaposlenih ima završenu visoku ili višu stru?nu izobrazbu, a svi zaposleni koji sudjeluju u manipuliraju, prijevozu i skladištenju otrovnih i opasnih tvari imaju završen te?aj za prijevoz ADR tvari te položen ispit iz toksikologije. Pored toga, zaposlenici redovito prolaze usavršavanje u vidu internih osposobljavanja, sudjelovanja u radu znanstvenih skupova, posjeta sajmovima i sli?no.

Pored povoljnih poslovnih uvjeta, u mogu?nosti smo našim kupcima osigurati stru?nu podršku po pitanju izbora tehnologije, na?ina korištenja, održavanja ili usavršavanja ugra?enih ure?aja i isporu?ene robe.

Stru?nost kadra, profesionalan pristup i ozbiljnost u izvršavanju poslovnih obveza te kvaliteta naših usluga, omogu?ile su nam da postranemo važan dobavlja? i pouzdan poslovni partner nekima od vode?ih industrijskih sistema, vodoopskrbnih sustava te hotelijerskih ku?a u RH.
Lakmus d.o.o. ima uveden sustav upravljanja kvalitetom, ISO 9001:2000.

Nadamo se da ?ete u našoj ponudi prona?i proizvode i usluge kojima ?ete uspješno poboljšati svoje tehnološke procese i unaprijediti svoje poslovanje, a u nama prepoznati pouzdanog poslovnog partnera spremnog na zajedni?ko rješavanje Vaših problema i ispunjavanje postavljenih zahtjeva.