Implementacija sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015

Kratki opis projekta

Implementacija ovog projekta za poduzeće Lakmus znači uvođenje međunarodno priznate norme ISO 14001:2015 za upravljanje okolišem. Značajnost ove norme je što je ona potpuno univerzalna norma te će kao takva poduzeću Lakmus pružiti okvir za postizanje poboljšanja u području djelovanja na okoliš u skladu s vlastitim usmjerenjima I politikama zaštite okoliša.

Ciljevi i očekivani rezultati

Temeljni cilj ovog projekta je implementacija norme za upravljanje okolišem ISO 14001:2015 čime će poduzeće Lakmus doprinijeti jačanju tržišne pozicije i povećanju vlastite konkurentnosti. S obzirom na djelatnost kojom se Lakmus bavi, ISO 14001:2015 pružit će temelj za postizanje poboljšanja u području djelovanja na okoliš. Dobivanje certifikata doprinijet će ujedno rastu,razvoju i konkurentnosti poduzeća na tržištu.

Očekivani rezultati koje će Lakmus ostvariti certifikacijom prema ovoj normi su: izgradnja i djelovanje sustava upravljanja okolišem u definiranim okvirima, koji su u isto vrijeme dovoljno fleksibilni da se lako prilagođavaju potrebama poduzeća; pružit će alat za provođenje poboljšanja i učinkovit nadzor te mjerenja učinka na okoliš; ostvarit će smanjenja zagađenja, stvaranja otpada i neželjenog ispuštanja u okoliš; doprinijet će poboljšanju u upravljanju resursima, uključujući upotrebu energije, što također može značajno pridonijeti smanjenju troškova poslovanja poduzeća Lakmus te će doprinijeti boljem ispunjenju zakonskih zahtjeva.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 192.251,25 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 153.800,00 HRK, bespovratna sredstva projekta iznose 123.040,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

01. 09. 2020. – 01. 03. 2021.

Kontakt osoba za više informacija

Majda Prodan +385 915283369

Više informacija o dostupno je na internetskim stranicama

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Lakmus d.o.o.“

Lakmus d.o.o.

Sv. Ivan 3/2
52 420 Buzet

Tel / Fax

+385 52 663 370
+385 52 662 946 FAX

Pratite nas

Facebook

Copyright © 2021 LAKMUS d.o.o all Rights Reserved. Designed by : ProBiz